• Simson Tube Solutie - Bandenplak - Klein - 10 ml - Simson
  • Simson Tube Solutie - Bandenplak - Klein - 10 ml - Simson
  • Simson Tube Solutie - Bandenplak - Klein - 10 ml - Simson
  • Simson Tube Solutie - Bandenplak - Klein - 10 ml - Simson

Simson Tube Solutie - Bandenplak - Klein - 10 ml

Simson

De Simson Solutie is onmisbaar voor iedere fietser. Deze Simson bandenlijm zit in een knijptube van 10ML en is geschikt voor het koud vulkaniseren van pleisters. De Simson Solutie is door zijn unieke formule sneldrogend. Na ongeveer 90 seconden kun je beginnen met het plakken van je band, zodat je snel weer op weg kunt. Kenmerken: Verpakking: Tube Inhoud: 10 ml Compact en makkelijk mee te nemen Fietsband plakken Een lekke binnenband plakken is niet zo moeilijk als je denkt. Je hebt nodig: een reparatiesetje (met bandenlichters, lijm, plakkers en schuurpapier), steeksleutels, schaar, fietspomp en een emmer water. Volg nu verder de stappen die hieronder staan. Haal de buitenband van het wiel Zet de fiets op de kop. Laat de band leeglopen en draai het ventiel los. Steek de eerste bandenlichter naast het ventiel tussen de buitenband en de velg en haak deze achter een spaak. Doe hetzelfde met de tweede bandenlichter, ongeveer twee spaken verderop. Wip met de derde bandenlichter de band voorzichtig los. Haal de buitenband van de velg af. Voel of er aan de binnenkant van de buitenband niks scherps (glas, spijker etc.) zit. Plak de binnenband Haal de binnenband van het wiel af. Pomp de band op en zoek het lek door de band onder water te houden. Waar luchtbelletjes verschijnen zit het lek. Laat de band leeglopen en schuur de plek van het lek licht op. Smeer wat lijm op de band en laat dit twee minuten intrekken. Knip een rondje uit het stukje bandenplak (of neem een kant-en-klaar plakkertje), plak dit op het lek en druk het stevig aan. Laat het vijf minuten drogen. leg de banden weer om het wiel Plaats het ventiel terug in de velg en zet het in elkaar (wacht met het vastdraaien van het dunne moertje, tot de banden weer op de fiets zitten). Pomp de binnenband een klein beetje op en leg hem in de buitenband. Druk de buitenband rondom in de velg. Begin bij het ventiel en werk langzaam rond. Wip het laatste stukje band met een bandenlichter terug in de velg. Etiket informatie Gevarenaanduidingen Gevaar H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  • Ean/ISBN: 8711646215438
  • Review:
€4.99 bij bol.com