• Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1 - R.J.N. Schlossels
  • Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1 - R.J.N. Schlossels
  • Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1 - R.J.N. Schlossels

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1

R.J.N. Schlossels

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1 7e druk is een boek van R.J.N. Schlossels uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013142563 Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat bestaat uit tweebanden en is speciaal voor het juridisch onderwijs. Band 1 behandelt: het Bestuursrecht algemeen, Normering, Uitvoering en Handhaving. De hoofdstukken in deze twee banden zijn speciaal geselecteerd ten behoeve van het onderwijs uit de zesde geheel herziene druk van het Handboek ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat’. Band 1 is nog geheel op basis van de zesde geheel herziene druk, band 2 bevat een bewerking op basis van de zesde geheel herziende druk. Deze bewerking was nodig in verband met talrijke wijzigingen in het bestuursprocesrecht en de komst van een nieuwe schadevergoedingsregeling in de Algemene wet bestuursrecht. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. De instrumentele functie van het bestuursrecht moet een volwaardige plaats hebben bij de bespreking van de algemene leerstukken en begrippen van dat rechtsgebied. Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte zet zich voort in de behandeling van vragen over de verhouding tussen staat en samenleving, maar ook over zaken als delegatie van wetgeving, gebruik van vergunningstelsels en de inrichting van de bestuursrechtspraak. Daardoor biedt het boek meer dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken. ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat' is bij uitstek geschikt voor de (gevorderde) juridische bachelorstudent, alsmede voor de student van masteren post-academische juridische opleidingen.

  • Ean/ISBN: 9789013142563
  • Review:
€49.5 bij bol.com