• Genoxone - Moeilijk te bestrijden onkruiden verdelgen - 240ml - TA
  • Genoxone - Moeilijk te bestrijden onkruiden verdelgen - 240ml - TA

Genoxone - Moeilijk te bestrijden onkruiden verdelgen - 240ml

TA

Genoxone Garden is een krachtige , SELECTIEVE ONKRUIDBESTRIJDER en STRUIKGEWASDODER tegen o.m. brandnetels, weegbree, muur, zuring, struikgewas, bramen, paardestaart, enz. in GAZON en GRASVELDEN, VERHARDE en NIET-VERHARDE PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN (bv. opritten, paden, terrassen, aardeweg, braakliggend terrein) en in ALLE TEELTEN. Genoxone Garden is geschikt voor het afdoden van BOOMSTRONKEN. Genoxone Garden SPAART alle grassen. Gebruiksaanwijzing: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Vóór gebruik de bijgevoegde bijsluiter lezen. Samenstelling: 93 g/l 2,4-D, 103,6 g/l triclopyr Erkenning nr: 9950 G/B Formulatie: [EC] Emulgeerbaar concentraat Dosis: 6 ml/0,5 liter water/10 m² plaatselijke toepassing, Stronken: Concentratie van 50 % (b.v. 100 ml + 100 ml water) Bij een toepassing op verharde permanent onbeteelde terreinen (zoals asfalt, beton, klinkers,grind,... ) let er voor op niet te spuiten in de buurt van waterpunten (rivier, beek, sloot, vijver, putten,...) en riolering (straatgoten en rioolputten) Om resten te vermijden dient men zo nauwkeurig mogelijk te berekenen hoeveel spuitvloeistof moet klaargemaakt worden of hoeveel moet klaargemaakt worden of hoeveel men nodig heeft in functie van de te behandelen oppervlakte.

  • Ean/ISBN: 5412037051675
  • Review:
koop bij bol.com