Als je de hele dag één gerecht moest eten, wat zou dat dan zijn?
If you had to eat one dish all day, what would it be?
swipe naar boven
Waar word je gelukkig van?
What makes you happy?
Zou je ooit plastische chirurgie ondergaan?
Would you ever have plastic surgery?
Hou je meer van honden of van katten?
Do you like dogs or cats more?
Wanneer was je voor het laatst jaloers?
When was the last time you were jealous?
Wat was het laatste waar je van gedachte/mening over bent veranderd?
What was the last thing you changed your mind/opinion about?
Heb je vandaag een complimentje gegeven?
Did you give a compliment today?
Wat betekent je naam?
What does your name mean?
Wat vindt je gezin/familie van je carrière?
What does your family think of your career?
Bij wie kan je echt jezelf zijn?
Who can you really be yourself with?