Is het glas half vol of eerder half leeg?
Is the glass half full or rather half empty?
swipe naar boven
Tegen wie kijk je op?
Who do you look up to?
Waarvan heb jij wakker gelegen?
What kept you awake recently?
Wat wilde je vroeger als kind worden?
What did you want to be when you were a child?
Waar val je van in slaap?
What makes you fall asleep?
Wanneer neem jij een momentje voor jezelf?
When do you take a moment for yourself?
Wanneer word jij boos?
When do you get angry?
Wat betekent je naam?
What does your name mean?
Waardeer jij mensen die direct zijn?
Do you appreciate people who are direct?
Wat motiveert jou?
What motivates you?